ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

71. Státní etalon frekvence a vlnové délky na bázi iontu ytterbia

ECM 100-2/23-71 oznámení (PDF 236 kB)

ECM 100-2/23-71 obrázek (PNG 1,6 MB)

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.