Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Technické předpisy metrologické (TPM)

TPM číslo Název

Rok vydání

Předpisy nové a novelizované v aktuálním roce jsou zvýrazněny tímto podbarvením

0000-92 Rozdělení technických předpisů metrologických

1992

0050-92 Etalony. Vyjadřování chyb a nejistot

1992

0051-93 Stanovení nejistot při měřeních (2 díly)

1993

0860-95 Přístroje pro měření délky navinutelných materiálů (mod. OIML IR 66:1985)

1995

2270-95 Měřicí transformátory; zásady pro výběr, montáž a používání

1995

2271-99 Laboratorní měřicí transformátory proudu nebo napětí (sekundární etalony a laboratorní měřidla); metrologické a technické požadavky

1999

2272-99 Laboratorní měřicí transformátory proudu nebo napětí (sekundární etalony a pracovní měřidla stanovená); metody zkoušení při ověřování

1999

2273-99 Měřicí sestavy pro zkoušení při ověřování měřicích transformátorů proudu nebo napětí; metrologické a technické požadavky

2000

2274-99 Měřicí sestavy pro zkoušení při ověřování měřicích transformátorů proudu nebo napětí; metody zkoušení při ověřování

2000

2440-08 Elektroměry, metody zkoušení při ověřování

2008

2470-99 Zkušební zařízení pro elektroměry - měřicí stanice, metody provádění funkčních zkoušek

1999

3040-95 Schéma návaznosti měřidel teploty

1996

3320-94 Termoelektrické snímače teploty; sekundární etalony; technické požadavky

1995

3321-94 Termoelektrické snímače teploty; sekundární etalony; metody zkoušení při ověřování

1995

3340-94 Platinové odporové teploměry; sekundární etalony; technické požadavky

1995

3341-94 Platinové odporové teploměry; sekundární etalony; metody zkoušení při ověřování

1995

3342-94 Platinové odporové snímače teploty; metody zkoušení při ověřování ? kalibraci

1995

3721-93 Elektrické měřiče tepla; technické požadavky

1993

3722-93 Elektrické měřiče tepla; metody zkoušení při ověřování

1993

3723-03 Měřiče tepla dodávaného vodní párou; technické a metrologické požadavky, požadavky na montáž a provoz

2003

3724-03 Měřiče tepla dodávaného vodní párou; metody zkoušení při ověřování (zkoušky pro schválení typu)

2003

4100-03 Schéma návaznosti měřidel hmotnosti

2003

4170-00 Pásové váhy pro všeobecné použití; metrologické a technické požadavky

2000

4171-00 Pásové váhy pro všeobecné použití; metody zkoušení při ověřování

2000

4180-99 Váhy s neautomatickou činností pro vážení pacienta za účelem monitorování, diagnostiky a léčení; metrologické a technické požadavky

1999

4181-99 Váhy s neautomatickou činností pro vážení pacienta za účelem monitorování, diagnostiky a léčení; metody zkoušení při ověřování

1999

4182-00 Měřicí zařízení pro zjišťování kolových zatížení silničních vozidel; metrologické a technické požadavky

2000

4183-00 Měřicí zařízení pro zjišťování kolových zatížení silničních vozidel; metody zkoušení při ověřování

2000

4184-00 Váhy s automatickou činností pro zjišťování hmotnosti kolejových vozidel za pohybu; metrologické a technické požadavky

2000

4185-00 Váhy s automatickou činností pro zjišťování hmotnosti kolejových vozidel za pohybu; metody zkoušení při ověřování

2000

4651-99 Přístroje na měření krevního tlaku nepřímou metodou; tonometry rtuťové a deformační; metody zkoušení při ověřování

2000

4653-00 Přístroje na měření krevního tlaku nepřímou metodou; tonometry elektronické; metody zkoušení při ověřování

2000

4654-01 Měřicí převodníky tlaku; technické a metrologické požadavky

2002

4655-01 Měřicí převodníky tlaku; metody zkoušení při ověřování

2002

5210-08 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena; metody zkoušení

2008

5211-08 Tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena; technické a metrologické požadavky, požadavky na montáž

2008

6161-93 Skleněné výrobky pro hematologické účely; pipeta sedimentační ? Westergrenova trubice; metody zkoušení při ověřování

1993

6370-95 Nádrže na mléko; technické a metrologické požadavky

1995

6371-96 Stacionární zásobní nádrže konstruované jako měřicí nádrže; metody zkoušení při ověřování

1996

6620-94 Bubnové vodoměry; metody zkoušení při ověřování

1995

6621-97 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích, měřidla pro studenou pitnou vodu; metody zkoušení

1997

6622-97 Měření průtoku vody v uzavřených potrubích, měřidla pro studenou pitnou vodu; kombinovaná měřidla; metody zkoušení

1997

6623-08 Statistické výběrové zkoušky objemových vodoměrů pro studenou vodu; postup provádění a vyhodnocování zkoušek

2008

6660-97 Výdejní stojany na měření protečeného objemu kapalných paliv s dynamickou viskozitou od 0,3 mPa.s do 20 mPa.s  maximálním průtokem do 300 dm 3 /min; metody zkoušení při ověřování

1997

6661-01 Výdejní stojany na měření objemu zkapalněných uhlovodíků (LPG) a jejich směsí s maximálním průtokem do 100 dm 3 /min

2001

6662-02 Měřicí systémy na měření vydaného nebo přijatého objemu kapalin jiných než voda instalované na silničních cisternách ? metody zkoušení při ověřování

2002

6664-01 Vírová měřidla množství tekutin; metrologické a technické požadavky; požadavky na montáž a provoz

2002

6665-01 Vírová měřidla množství tekutin; metody zkoušení při ověřování

2002

6666-03 Měřicí sestavy na měření protečeného objemu kapalin do ostřikovačů skel motorových vozidel; metody zkoušení při ověřování

2003

6667-03 Výdejní stojany pro výdej a měření protečeného množství stlačeného zemního plynu (výdejní stojany CNG); metrologické a technické požadavky

2003

6668-03 Výdejní stojany pro výdej a měření protečeného množství stlačeného zemního plynu (výdejní stojany CNG); metody zkoušení při ověřování

2003

6810-06 Membránové plynoměry s mechanickou teplotní kompenzací. Metody zkoušení při ověřování.

2006

6890-95 Přepočítávače množství plynu; technické a metrologické požadavky

1995

6891-95 Přepočítávače množství plynu; metody zkoušení při ověřování

1995

6892-95 Přepočítávače množství plynu; zkrácené zkoušky + změna (DOC 24 kB)

1995

8520-00 Vlhkoměry na obiloviny, olejniny a luštěniny; metrologické a technické požadavky

2000

8521-00 Vlhkoměry na obiloviny, olejniny a luštěniny; metody zkoušení při ověřování

2000

Distribuci zabezpečuje ČMI  http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=96