ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Terminologie v metrologii

Terminologie v metrologii

Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii (VIM) vydaný BIML ve formátu pdf volně ke stažení zde, elektronická interaktivní verze zde

Mezinárodní slovník legální metrologie (VIML) vydaný OIML ve formátu pdf volně ke stažení zde, elektronická interaktivní verze zde

Slovníky VIM a VIML (PDF 4,08 MB) v českém jazyce vydané jako sborník technické harmonizace ÚNMZ v roce 2010, překlad VIM (vydání z roku 2008) a VIML (vydání z roku 2000)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.