Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zastoupení ČR ve WELMEC e.V.

Zastoupení ČR ve WELMEC e.V. a v pracovních skupinách WELMEC e.V.
WELMEC e.V. - Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii. Základním cílem je vytváření vzájemné důvěry mezi orgány legální metrologie, harmonizace činností a výměna informací.

 

Subjekt zastupující Českou republiku:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, www.unmz.cz

 

Člen výboru WELMEC e.V. za Českou republiku:

RNDr. Pavel Klenovský, odborný ředitel ČMI (e-mail: pklenovsky@cmi.cz, tel.: 545 555 101)

Pracovní skupina Název pracovní skupiny Zástupci ČR
WG 2 Implementace směrnic 2014/31/EU (NAWI) a 2014/32/EU (AWI a měřidla pro vícerozměrová měření) Ing. Ivan Kříž

ikriz@cmi.cz

545 555 230, 602 134 237

 

Ing. Jan Kucharčík

jkucharcik@cmi.cz

545 555 230, 601 132 196

WG 5 Metrologický dozor (skupina ADCO) Bc. Jitka Kolářová

kolarova@coi.cz

WG 6 Hotově balené zboží Ing. Ivan Kříž

ikriz@cmi.cz

545 555 230, 602 134 237

WG 7 Software Mgr. Ivana Lacková

ilackova@cmi.cz

271 192 179, 725 571 408

 

Ing. Martin Koval, PhD.

mkoval@cmi.cz

271 192 167, 725 504 983

WG 8 Obecná implementace směrnic 2014/31/EU (NAWI) a 2014/32/EU (MID) Ing. Eliška Machová

machova@unmz.cz

221 802 140

 

Ing. Erich Ludwig

eludwig@cmi.cz

545 555 138, 724 501 459

WG 10 Měřidla pro kapaliny jiné než voda Mgr. Jindřich Bílek

jbilek2@cmi.cz

545 555 717, 733 677 364

WG 11 Měřidla spotřeby (elektroměry, plynoměry, přepočítávače) Ing. Tomáš Valenta

tvalenta@cmi.cz

466 670 105, 602 551 924

 

Mgr. Petr Jakubík, Ph.D.

pjakubik@cmi.cz

545 555 214

WG 12 Taxametry Ing. Stanislav Hynek

shynek@cmi.cz

257 288 374, 702 124 842

 

Ing. Vladimír Peršl

vpersl@cmi.cz

266 020 101, 602 523 171

WG 13 Vodoměry a měřidla tepla Ing. Miroslava Benková, Ph.D

mbenkova@cmi.cz

545 555 717, 734 877 960

 

Ing. Jaroslav Synáč, CSc.

jsynac@cmi.cz

545 555 202, 602 378 425