Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Koncepce rozvoje metrologie do roku 2011

Usnesení vlády ČR ze dne 8.12.2004 č. 1250

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. prosince 2004 č. 1250

k Návrhu koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky

V l á d a

s c h v a l u j e Návrh koncepce rozvoje národního metrologického systému České republiky obsažený v části III materiálu č.j. 1621/04;

u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru dopravy, ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, ministryni zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy a ministru životního prostředí realizovat úkoly uvedené v návrhu koncepce.

místopředseda vlády a ministr dopravy,
ministři vnitra,
průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády

JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.

Vyhodnocení koncepce NMS

 

Vyhodnocení koncepce NMS k 31.12.2010 (PDF 435 kB)

Vyhodnocení koncepce NMS k 31.12.2009 (PDF 423 kB)

Vyhodnocení koncepce NMS k 31.12.2008 (PDF 376 kB)

Vyhodnocení koncepce NMS k 30.6.2007 (PDF 320 kB)

 

Příloha - Návrh koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR