Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

SOLVIT - Pomoc při řešení problémů na vnitřním trhu ES

Dnem vstupu do Evropské unie se Česká republika zapojila do systému SOLVIT, který může pomoci podnikatelům a občanům z členských států v případě, kdy orgán jiného členského státu nesprávně aplikuje právo ES a tím podnikatele nebo občana poškozuje.

Jde například o situace, kdy kontrolní orgán jiného členského státu vyžaduje při dodávkách českých výrobků ještě před jejich uvedením na trh v tomto členském státě dokumentaci navíc nebo požaduje, aby český výrobek prošel znovu autorizační procedurou. Tento postup je až na určité výjimky v rozporu s principem volného pohybu zboží, tedy v rozporu s evropským právem (čl. 34-36 Smlouvy o fungování EU).

SOLVIT nabízí alternativu k soudnímu řízení. Jeho výhodami jsou neformálnost, rychlost, a transparentnost postupů, a to při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o údaje poskytnuté žadatelem. Služba je poskytována bezplatně.

Systém SOLVIT tvoří síť tzv. "SOLVIT center" spojených navzájem pomocí speciální internetové databáze.

Služba SOLVIT nabízí rychlé a efektivní řešení sporů občanů i podnikatelů s úřady v rámci celé EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Podrobnější informace o fungování služby SOLVIT se můžete dočíst na stránkách Evropské komise.

Pokud máte problémy na vnitřním trhu, které vznikly nesprávnou aplikací práva ES orgánem jiného členského státu, můžete se obrátit se na:

SOLVIT centrum pro Českou republiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Odbor komunitárního a mezinárodního práva
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Tel.: +420 224 221 701

E-mail: solvit@mpo.cz

Další informace naleznete na webových stránkách SOLVIT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.