Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aktuálně řešené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce průběžně koordinuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy, které si přejí rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci s ČR a to v oblastech působnosti ÚNMZ, jimiž jsou metrologie, státní zkušebnictví a normalizace.

Mezi státy, s nimiž ÚNMZ v rámci shora uvedených zásad dosud navázal spolupráci v některé z oblastí jeho působnosti, patří: Ázerbájdžán, Čína, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kazachstán, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Sýrie, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán. ÚNMZ aktuálně realizuje v Gruzii projekt pod názvem "Příprava technické specifikace zadání pro realizaci projektu EU dle aktuálních potřeb a požadavků příjemců" a v Srbské republice v rámci programu „Aid for Trade“ projekt zahraniční rozvojové spolupráce pod názvem „Podpora zlepšení kvality srbského infrastrukturního systému a jeho adaptace na pravidla EU“.