Aktuálně řešené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce průběžně koordinuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy, které si přejí rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci s ČR a to v oblastech působnosti ÚNMZ, jimiž jsou metrologie, státní zkušebnictví a normalizace. Mezi státy, s nimiž ÚNMZ v rámci shora uvedených zásad dosud navázal spolupráci v některé z oblastí jeho působnosti, patří: Ázerbájdžán, Čína, Bulharsko, Kazachstán, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Sýrie, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

ÚNMZ aktuálně realizuje projekt v Bosně a Hercegovině “Podpora zavádění BIM v Bosně a Hercegovině” (DOCX; 30 kB) v rámci Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN, projekt zahraniční rozvojové spolupráce “Posílení kapacit národní infrastruktury kvality v oblasti normalizace a posuzování stavebních výrobků v Bosně a Hercegovině” (DOCX; 99 kB) a v rámci česko-lotyšského konsorcia Twinningový projekt s názvem “Posílení institucionální kapacity ukrajinského Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) v oblasti národních infrastruktur kvality (NQI)” (DOCX; 40 kB), který je plně financován z prostředků EU.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.