Aktuálně řešené

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) prostřednictvím Oddělení EU a mezinárodní spolupráce průběžně koordinuje spolupráci s evropskými i mimoevropskými státy, které si přejí rozvíjet oboustranně prospěšnou spolupráci s ČR a to v oblastech působnosti ÚNMZ, jimiž jsou metrologie, státní zkušebnictví a normalizace. Mezi státy, s nimiž ÚNMZ v rámci shora uvedených zásad dosud navázal spolupráci v některé z oblastí jeho působnosti, patří: Ázerbájdžán, Čína, Bulharsko, Kazachstán, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Sýrie, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

ÚNMZ aktuálně realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce “Posílení kapacit národní infrastruktury kvality v oblasti normalizace a posuzování stavebních výrobků v Bosně a Hercegovině” (DOCX; 99 kB), v rámci česko-lotyšského konsorcia Twinningový projekt s názvem “Posílení institucionální kapacity Ministerstva pro rozvoj hospodářství, obchodu a zemědělství (META) Ukrajiny v oblasti národní infrastruktury kvality (NQI)” (DOCX; 40 kB), který je plně financován z prostředků EU a v Srbské republice v rámci programu „Aid for Trade“ projekt zahraniční rozvojové spolupráce pod názvem „Podpora zlepšení a rozvoje srbského sektoru infrastruktury“ (DOCX; 29 kB).

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.