Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Stručné pokyny k nové databázi TRIS - TBT

Stručné pokyny k nové databázi TRIS – TBT:

Po spuštění nové databáze TRIS – TBT dne 16. 5. 2023 a zajištění si přístupu do této databáze dle Uživatelské příručky TRIS - TBT od EK (https://webgate.ec.europa.eu/TRIS-TBT/library), jsou těmi, kdo vytváří nový návrh oznámení kontaktní osoby na rezortech a jiných místech (dále jen „kontaktní osoby“), ev. jejich alternáti, kteří mají zřízen uživatelský profil Central Unit User. (Poznámka: Vzor Projektu oznámení včetně pokynů k vyplnění jednotlivých polí je k dispozici na internetových stránkách ÚNMZ pod odkazem:

https://www.unmz.cz/mezinarodni-vztahy/ramcove-vztahy-eu/kontaktni-misto-98-34-r112/vzor-notifikacniho-formulare-pruvodce-k-jeho-vyplneni-a-seznam-vyrobkovych-kodu/).

Kontaktní osoby či jejich alternáti rovněž nahrávají do databáze TRIS – TBT návrh předpisu, Studii posouzení dopadu („Impact Assessment“) a základní předpisy („Basic Acts“), a to dle instrukcí v Uživatelské příručce TRIS – TBT od EK – viz výše.

Po vytvoření nového Projektu oznámení v databázi TRIS – TBT, v němž již nebude kontaktní osoba nic měnit, vyrozumí prostřednictvím e-mailu Kontaktní místo pro Směrnici 2015/1535/EU, které následně zkontroluje správnost vyplnění Projektu oznámení a dále na písemnou žádost kontaktní osoby vloží do databáze TRIS – TBT jím požadované normy. Finální podobu Projektu oznámení, po schválení kontaktní osobou, postoupí Kontaktní místo pro Směrnici 2015/1535/EU na EK a následně informuje kontaktní osobu o čísle notifikace a o konci období pozastavení prací.

Kontaktní místo pro Směrnici 2015/1535/EU vkládá do databáze TRIS – TBT reakce ČR k notifikacím ostatních členských států; odpovědi ČR na reakce EK a ostatních členských států k notifikacím ČR a přijaté plné texty, které mu ve formátu WORD postoupí elektronicky kontaktní osoba.

Kontaktní osoba samostatně sleduje v neveřejné databázi TRIS – TBT u svých notifikacích obdržené reakce od EK a ostatních členských států a příspěvky zúčastněných stran („Stakeholder contribution“). Kontaktní osoba zajišťuje přípravu odpovědi na reakce EK nebo jiného členského státu, kterou postoupí elektronickou cestou Kontaktnímu místu pro Směrnici 2015/1535/EU za účelem předání EK.