Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Oficiální stanovisko Evropské komise (uplynutí prodlouženého období pozastavení prací)

Na 33. zasedání KTPO (dne 27. 3. 2013) byla otevřena otázka ohledně čekání na vyjádření Evropské komise po uplynutí prodlouženého období pozastavení prací a po odeslání odpovědi na podrobné stanovisko Evropské komise.  Byl rovněž sdělen postoj ÚNMZ, podle kterého by gestor předpisu měl počkat na obdržení vyjádření Evropské komise a dohodnout se s ní na konečném znění předpisu.
Na 119. zasedání Výboru 98/34, které se konalo dne 28. 5. 2013 v Bruselu, byl Českou republikou vznesen požadavek na Evropskou komisi k zaujetí stanoviska k uvedenému.

Předsedající Výboru 98/34, pan Giuseppe Casella, sdělil, že tato záležitost se vztahuje k jednání mezi zástupci České republiky a zástupci Evropské komise (jednání se konalo dne 17. 1. 2013 v Bruselu),
a proto bude řešena bilaterálně. Dále přislíbil zaslání zápisu z uvedeného jednání, čímž by mělo dojít k vysvětlení.

 

Dne 21. 6. 2013 jsme obdrželi oficiální stanovisko Evropské komise (DOCX; 18,9 kB).

Dále byl z Evropské komise zaslán dne 5. 7. 2013 dodatek (DOCX; 14,2 kB) objasňující poslední větu výše uvedeného stanoviska.