ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Průvodce pro postup v naléhavých případech

Evropská komise vydala 22. 5. 2018 praktického průvodce pro uplatňování postupu v naléhavých případech, tzv. urgency procedure, při kterém se neuplatňuje tříměsíční období pozastavení prací, pro jeho správné použití v procesu notifikace dle směrnice 2015/1535/EU.

Průvodce pro postup v naléhavých případech.pdf

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.