Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Závěry ze školení, které se konalo dne 13. 6. 2012

Dne 13. 6. 2012 se v rámci zasedání KTPO uskutečnilo školení určené členům Subkomise notifikace - 98/34/ES, jehož cílem bylo připomenutí jejich povinností.

Na tomto školení byly přítomnými členy Subkomise notifikace - 98/34/ES schváleny následující materiály: