ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Závěry ze školení, které se konalo dne 13. 6. 2012

Dne 13. 6. 2012 se v rámci zasedání KTPO uskutečnilo školení určené členům Subkomise notifikace - 98/34/ES, jehož cílem bylo připomenutí jejich povinností.

Na tomto školení byly přítomnými členy Subkomise notifikace - 98/34/ES schváleny následující materiály:

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.