ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Žádost Evropské komise o dodržování požadavků na přijaté/konečné texty

Dne 2. 10. 2017 byla EK zaslána žádost o dodržování požadavků na přijaté plné texty předpisů, které byly notifikovány. Souvisí to s nově prováděnými úplnými překlady konečných znění technických předpisů od roku 2016 pro srovnání původních návrhů a konečných znění. Pro efektivní provedení překladu je vyžadována součinnost členských států EU. ÚNMZ tímto žádá o součinnost členy subkomise pro směrnici 2015/1535/EU v ČR.

Žádost EK o dodržování požadavků na přijaté texty.pdf

Požadavky na přijaté texty_CS.doc

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.