Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Aby nedocházelo k vytváření technických překážek obchodu na vnitřním trhu EU, vytvořila Evropská komise informační systém o technických předpisech členských států, které se týkají výrobků (průmyslových i zemědělských) a služeb informačních společností.

Směrnice 2015/1535/EU ukládá členským státům povinnost oznámit návrhy technických předpisů ještě před jejich schválením. Následuje tříměsíční odkladná lhůta, během níž se mohou Evropská komise a ostatní členské státy k návrhu vyjádřit. Členský stát nesmí schválit návrh technického předpisu před uplynutím této lhůty.

Změny v souvislosti s Brexitem

S cílem přiblížit všem zainteresovaným subjektům, zejména malým a středním podnikům, jednoduchým a názorným způsobem účel Směrnice 2015/1535/EU, zpracovala Evropská komise video, které je dostupné na níže uvedeném odkazu:

V každém členském státě existuje jedno kontaktní místo pro směrnici 2015/1535/EU, které zajišťuje plnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Kontaktním místem v České republice je:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1

JUDr. Radka Buckley
tel: 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.cz