Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Databáze notifikací

WTO – www.wto.org - je Světová obchodní organizace, která upravuje obchodní pravidla mezi jednotlivými členskými státy a jejímž hlavním cílem je zvýšení výroby a obchodu se zbožím a službami v návaznosti na optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje a zachování životního prostředí. WTO sdružuje v současné době 164 členských států.

ÚNMZ zpracovává notifikace, které se týkají technických překážek obchodu (TBT).
MZe ČR se zabývá notifikacemi týkajícími se sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS).

Databáze notifikací


http://docsonline.wto.org/

Databáze WTO, která zveřejňuje návrhy technický předpisů členů WTO v angličtině, francouzštině a španělštině.

Pod záložkou "Search", která umožňuje vyhledávání všech dokumentů zpřístupněných veřejnosti, lze vyhledávat notifikace dle různých kritérií jako je číslo notifikace, země, téma atd. Postup vyhledávání notifikací je následující, do kolonky „Document symbol“ vyplňte G/TBT/N/ a dále vyplňte ostatní pole dle Vašeho zájmu. Pro vyhledání konkrétní notifikace do kolonky „Document symbol“ vyplňte G/TBT/N/číslo konkrétní notifikace, např. USA/123. 


http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

Databáze Evropské Komise, která zveřejňuje všechny návrhy technických předpisů členů Dohody TBT, které WTO zveřejnilo. Umožňuje rovněž vyhledávání dle různých kritérií jako je číslo dokumentu, země, datum atd. Ale také umožňuje vyhledávání připomínek členů Dohody k jednotlivým návrhům technických předpisů, které zde EK přehledně zveřejňuje.

Pro vyhledání konkrétní notifikace vyplňte do kolonky „Document number“ pouze číslo konkrétní notifikace a v další kolonce vyplňte teprve zemi.