Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Výbor pro technické překážky obchodu

Výbor pro technické překážky obchod je jedním z třinácti samostatných výborů pracujících v rámci Rady pro zboží a obchod WTO a byl zřízen podle čl. 13 Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Výbor je složen se zástupců každého z Členů Dohody a schází se dle potřeby, nejméně jednou za rok, zpravidla však třikrát do roka, aby umožnil Členům Dohody konzultovat jakoukoliv záležitost týkající se působnosti a provádění Dohody a aby tak plnil povinnosti mu svěřené touto Dohodou nebo jejími Členy.

Gesce za plnění Dohody v České republice náleží ÚNMZ, z čehož vyplývá mimo jiné také povinnost zpracovávat, a to v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty na národní úrovni, a prezentovat stanoviska České republiky k otázkám jejího plnění a uplatňování směrem k Evropské komisi, která na jednáních Výboru zastupuje jednotlivé členské státy EU.

Činnost, kterou ÚNMZ v oblasti Dohody o technických překážkách obchodu realizuje, je detailněji uvedena pod WTO/TBT.

Podrobnější  informace je možné získat na těchto webových stránkách:

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

Níže jsou uvedeny informace týkající se činnosti Výboru.

Zasedání Výboru TBT v roce 2023:

  • 8. - 10. března 2023
  • 21. - 23. června 2023

Zasedání Výboru TBT v roce 2022:

  • 9. - 11. března 2022
  • 13. - 15. července 2022
  • 16. - 18. listopadu 2022

Zasedání Výboru TBT v roce 2021:

  • 24. - 26. února 2021
  •  2. - 4. června 2021
  • 10. - 12. listopadu 2021

Oficiální informace k uvedeným zasedáním Výboru TBT naleznete na https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm, kde jsou průběžné doplňovány Sekretariátem WTO.