Výbor pro technické překážky obchodu

Výbor pro technické překážky obchod je jedním z třinácti samostatných výborů pracujících v rámci Rady pro zboží a obchod WTO a byl zřízen podle čl. 13 Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Výbor je složen se zástupců každého z Členů Dohody a schází se dle potřeby, nejméně jednou za rok, zpravidla však třikrát do roka, aby umožnil Členům Dohody konzultovat jakoukoliv záležitost týkající se působnosti a provádění Dohody a aby tak plnil povinnosti mu svěřené touto Dohodou nebo jejími Členy.

Gesce za plnění Dohody v České republice náleží ÚNMZ, z čehož vyplývá mimo jiné také povinnost zpracovávat, a to v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty na národní úrovni, a prezentovat stanoviska České republiky k otázkám jejího plnění a uplatňování směrem k Evropské komisi, která na jednáních Výboru zastupuje jednotlivé členské státy EU.

Činnost, kterou ÚNMZ v oblasti Dohody o technických překážkách obchodu realizuje, je detailněji uvedena pod WTO/TBT.

Podrobnější  informace je možné získat na těchto webových stránkách:

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

Níže jsou uvedeny aktuální informace týkající se činnosti Výboru.

Zasedání Výboru TBT v roce 2019:

– 5. – 7. března 2019

– 18. – 20. června 2019

– 12. – 14. listopadu 2019

Zasedání Výboru TBT v roce 2020:

– 25. – 27. února 2020

– 12. – 14. května 2020

– 27. – 29. října 2020

 

Oficiální informace k uvedeným zasedáním Výboru TBT naleznete na https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm, kde jsou průběžné doplňovány Sekretariátem WTO.

 

 

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.