ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Interní protikorupční program

ÚNMZ plní povinnosti dle nařízení vlády č. 145 ze dne 15. června 2015 a k 01. 07. 2015 zřizuje emailovou schránku protipravnijednani@unmz.cz a na průčelí budovy byla umístěna pevná schránka pro podání oznámení týkajících se podezření na spáchání protiprávního jednání, kde je možno podávat podněty i anonymně.

Prošetřovatel: Mgr. Milan Kytlička (protipravnijednani@unmz.cz)

NV č. 145 ke stažení zde.

Interní protikorupční program ÚNMZ a přílohy ke stažení (aktualizováno k 30.09.2022)

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.