ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Tuzemské smlouvy ÚNMZ

Organizace Název smluvního dokumentu

Vstup
v platnost

Trvání

Poznámka

 Tuzemské smlouvy

Český institut pro akreditaci (ČIA)

Dohoda o spolupráci v oblasti akreditace  2. 6. 2000

 na dobu neurčitou

Česká obchodní inspekce
(ČOI)
Dohoda o spolupráci 11. 4. 2008 na dobu neurčitou
Česká společnost pro technickou normalizaci (ČSTN) Dohoda o spolupráci

 

20.02.2009 na dobu neurčitou

Drážní úřad (DÚ)

Dohoda o spolupráci

05. 6. 2014 na dobu neurčitou

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.