ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Ochrana oznamovatele

ÚNMZ jako povinný subjekt ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně oznamovatelů informuje, že:

  • oznámení o porušení v určitých oblastech práva Evropské unie lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ÚNMZ.
  • Příslušnou osobou ve smyslu směrnice EU 2019/1937 je pověřený zaměstnanec právního a personálního oddělení. Oznámení lze učinit písemně podáním adresovaným ÚNMZ s uvedením “Pouze k rukám Příslušné osoby”, elektronicky na email. adresu protipravnijednani@unmz.cz nebo vhozením adresného či anonymního oznámení do schránky pro podávání stížností, námětů a oznámení umístěné v pátém patře budovy sídla/dočasného pracoviště ÚNMZ.

Oznámení budou vyřízena v souladu s postupy a ve lhůtách dle směrnice.            

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.