Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Ochrana oznamovatele

ÚNMZ jako povinný subjekt ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně oznamovatelů informuje, že:

  • oznámení o porušení v určitých oblastech práva Evropské unie lze podávat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ÚNMZ.
  • Příslušnou osobou ve smyslu směrnice EU 2019/1937 je pověřený zaměstnanec právního a personálního oddělení. Oznámení lze učinit písemně podáním adresovaným ÚNMZ s uvedením “Pouze k rukám Příslušné osoby”, elektronicky na email. adresu protipravnijednani@unmz.cz nebo vhozením adresného či anonymního oznámení do schránky pro podávání stížností, námětů a oznámení umístěné v pátém patře budovy sídla/dočasného pracoviště ÚNMZ.
  • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení budou vyřízena v souladu s postupy a ve lhůtách dle směrnice.