ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jmenoval dne 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Lucie Radkovičová 
email. adresa: gdpr@unmz.cz
tel: 608 260 440 
Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů prosím směřujte na tyto kontaktní údaje. 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.