Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jmenoval dne 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Lucie Radkovičová 
email. adresa: gdpr@unmz.cz
tel: 608 260 440 
Veškeré dotazy týkající se ochrany osobních údajů prosím směřujte na tyto kontaktní údaje.