ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Terminologie TH

Terminologie TH je pracovní pomůckou pro překladatele a odbornou veřejnost. V uvedeném souboru naleznete českou terminologii přiřazenou jazykovým ekvivalentům anglických, francouzských a německých výrazů, které se vyskytují v oficiálním znění evropského práva zveřejněného ve Věstníku EU (OJ EU). Uvedený soubor bude průběžně aktualizován. V případě dotazů ohledně terminologie technické harmonizace je možné se obracet na PhDr. Věru Vlkovou, 221802188, vlkova@unmz.cz.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.