ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Nabídka nepotřebného majetku

První kolo výběrového řízení na prodej nepotřebného majetku ÚNMZ.

Termín zveřejnění: 25.03.2022

Datum sejmutí: 08.04. 2022

Nabídka majetku

Karta majetku

Znalecký posudek 1

Znalecký posudek 2

 

 

 

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.