Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Úřední sdělení

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu k jejímuž uzavření dal souhlas.

Žádost o schválení veřejnoprávní smlouvy ITC_CSI