Úřední sdělení

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu k jejímuž uzavření dal souhlas.

Žádost o schválení veřejnoprávní smlouvy ITC_CSI

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.