Úřední sdělení

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 164 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje veřejnoprávní smlouvu k jejímuž uzavření dal souhlas.

Žádost o schválení veřejnoprávní smlouvy ITC_CSI

MET-ROCK_SPR-071-3000-19-01 Zrušení autorizace

Datum zveřejnění: 04.09.2019

Datum sejmutí: 19.09.2019

TOP SERVICES_SPR-048-3000-19-1 Zrušení autorizace

Datum zveřejnění: 20.06.2019

Datum sejmutí: 16.07. 2019

KPM GROUP_ SPR-046-3000-19-1 Zrušení autorizace

Datum zveřejnění: 10.06.2019

Datum sejmutí: 25.06.2019

KHS Liberec SPR 126-3000-18 Zrušení autorizace 20-12-18

OHS Teplice SPR 127-3000-18 Zrušení autorizace 20-12-18

Liberec SPR 128-3000-18 Zrušení autorizace 20-12-18

Datum zveřejnění: 02.01.2019

Datum sejmutí: 04. 02. 2019

ZU Brno SPR 129-3000-18 Zrušení autorizace 3-1-19

Datum zveřejnění: 09.01.2019

Datum sejmutí: 08. 02. 2019

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.