Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Věstník 1997/07

Věstník

ÚŘADU  PRO  TECHNICKOU  NORMALIZACI, METROLOGII

A  STÁTNÍ  ZKUŠEBNICTVÍ

Číslo 7

 

 

OBSAH:

 

  1. NORMALIZACE o schválení českých norem, jejich změn a zrušení

                                               Upozornění redakce

                                               Opravy chyb

2: METROLOGIE

            

 

  1. ZKUŠEBNICTVÍ

     Oznámení                          o Úmluvě o vzájemném uznávání  ručních palných zbraní C.I.P

  1. AKREDITACE

     Oznámení                          o úpravě cen výkonů a služeb v oblasti akreditace                  

  1. OSTATNÍ 

 

   Oznámení ÚNMZ               Informačního střediska  WTO o notifikacích Členů Dohody mezi státy ESVO a                                              ČR a smluvních stran

  Oznámení ČSNI                  o veřejném projednání a vydání norem ETSI

   Oznámení ČSNI                 o úkolech tvorby norem, dodatečně zařazených do plánu  (1. doplněk) - oprava

   Oznámení ČSNI                 o návrzích na zrušení ČSN

  1. PŘEVZATÉ INFORMACE

     Oznámení                          chronologického přehledu seminářů na II. pololetí roku 1997

      Oznámení                         přehledu seminářů na II. pololetí roku 1997z oblastí technické normalizace

     Oznámení GAS,s.r.o. a COPZ    o schválení, změnách nebo zrušení technických pravidel TPG

                                                 a připravovaných TPG a TD