Věstník 1997/10

Věstník

ÚŘADU  PRO  TECHNICKOU  NORMALIZACI, METROLOGII

A  STÁTNÍ  ZKUŠEBNICTVÍ

Číslo 10

 

 

OBSAH:

 

  1. NORMALIZACE o schválení českých technických norem, jejich změn a zrušení                    str.

                                               Opravy chyb                                                                               str.                                                 Upozornění redakce                                                                  str.

  1. METROLOGIE

 

 

  1. ZKUŠEBNICTVÍ

    Autorizace č. 11/1997                                                                                                                      str.

 

  1. AKREDITACE

  1. OSTATNÍ 

 

   Oznámení ÚNMZ               Informačního střediska  WTO o notifikacích Členů Dohody mezi

                                               státy ESVO a ČR a smluvních stran                                             str.

   Oznámení ČSNI                 o veřejném projednání a vydání norem ETSI                                str.

   Oznámení ČSNI                 o úkolech tvorby norem                                                                           str.

   Oznámení ČSNI                 o vydávání Magazínu ČSN                                                          str.

 

 

 

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.