Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Věstník 1997/12

Věstník

ÚŘADU  PRO  TECHNICKOU  NORMALIZACI, METROLOGII

A  STÁTNÍ  ZKUŠEBNICTVÍ

Číslo12

 

 

OBSAH:

 

  1. NORMALIZACE o schválení českých technických norem, jejich změn a zrušení  str.

                                               Upozornění redakce                                                             str.

                                               Opravy chyb                                                                         str.

2: METROLOGIE

    Oznámení                           o vydání výměru M-106/97                                                    str.

    Oznámení                           o schválených typech měřidel za III.Q.1997                                        str.

 

  1. ZKUŠEBNICTVÍ             Upozornění redakce                                                               str.

  1. AKREDITACE

    Oznámení                           o vydání osvědčení o akreditaci                                                          str.

  1. NOTIFIKACE

   Oznámení ÚNMZ               Informačního střediska  WTO o notifikacích Členů Dohody

                                               mezi státy ESVO a  ČR a smluvních stran                                           str.

  1. OSTATNÍ  OZNÁMENÍ

  Oznámení ČSNI                  o veřejném projednání a vydání norem ETSI                           str.

   Oznámení ČSNI                 o úkolech tvorby norem, dodatečně zařazených do plánu                     str.

   Oznámení ČSNI                 o návrzích na zrušení ČSN                                                     str.

  1. PŘEVZATÉ INFORMACE

     Oznámení GAS,s.r.o. a ČSTZ    o schválení, změnách nebo zrušení technických pravidel TPG    str.

 

 

or