Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Věstník 1998/03

Věstník

ÚŘADU  PRO  TECHNICKOU  NORMALIZACI, METROLOGII

A  STÁTNÍ  ZKUŠEBNICTVÍ

Číslo 3

 

 

OBSAH:

 

  1. NORMALIZACE Oznámení č. 1 o schválení českých technických norem,

                                               jejich změn a zrušení                                                               str.

                                               Oznámení č. 2 o schválení evropských a mezinárodních norem

                                               k přímému použití jako ČSN                                                   str.

                                               Upozornění redakce                                                             str.

                                               Opravy chyb                                                                         str.

  1. METROLOGIE

     Oznámení                          o schválených typech měřidel za IV.Q.1997                                        str.

     Oznámení                          o rozšíření dovolených chyb elektroměrů                                             str.

  1. ZKUŠEBNICTVÍ             

  1. AKREDITACE                

     Oznámení ČIA                  o vydání osvědčení o akreditaci                                                          str.

     Oznámení ČIA                  zveřejnění seznamu akreditovaných zkušebních laboratoří                    str.

     Oznámení ČIA                  o zveřejnění  základních informací o akreditaci                         str.

  1. NOTIFIKACE

   Oznámení ÚNMZ               Informačního střediska  WTO o notifikacích Členů Dohody

                                               mezi státy ESVO a  ČR a smluvních stran                                           str.

  1. OSTATNÍ  OZNÁMENÍ

  Oznámení ČSNI                  o veřejném projednání a vydání norem ETSI                           str.

   Oznámení ČSNI                 o návrzích na zrušení ČSN                                                     str.

   Oznámení ČSNI                 o úkolech tvorby norem zařazených do plánu                           str.

   Oznámení ČSNI                 o vydání Směrnic ISO/IEC část 3                                                       str.

Příloha k Věstníku č. 03/1998

 Oznámení ČSNI                   o schválených EN normách a o veřejném projednání návrhů

                                               norem EN                                                                              str.