Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Věstník 1999/12

Věstník

ÚŘADU  PRO  TECHNICKOU  NORMALIZACI, METROLOGII

A  STÁTNÍ  ZKUŠEBNICTVÍ

Číslo 12

OBSAH:

 

ČÁST  A – OZNÁMENÍ

 

 Oddíl 1. České technické normy

 ÚNMZ č. 79/99         o určení harmonizovaných norem                                                                                str.

 ČSNI č. 105/99         o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení                                                                 str.

                        Upozornění redakce                                                                                       str.

 ČSNI č. 106/99         o schválení evropských a  mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN         str.

 ČSNI č. 107/99         o veřejném projednání návrhů norem ETSI                                                                 str.

 ČSNI č. 108/99         o vydání norem ETSI                                                                                     str.

 ČSNI č. 109/99         o návrzích na zrušení ČSN                                                                              str.

 ČSNI č. 110/99         o zahájení zpracování návrhů českých technických norem                                            str.

 ČSNI č. 111/99         o schválených evropských normách a jiných dokumentech CEN – viz příloha              str.

 

Oddíl 2. Metrologie

 ÚNMZ č. 76/99         o vydání Výměru o stanovených měřidlech č. M - 108/99                                           str.

 ÚNMZ č. 77/99         o schválení typů měřidel za III. čtvrtletí 1999                                                   str.

 ÚNMZ č. 82/99         o zveřejnění seznamů organizací autorizovaných k výkonu úředního měření                  str.

Oddíl 3. Autorizace

 ÚNMZ č. 67/99         o udělení autorizace ITI TÜV, s.r.o., Praha 4, AO 211                                               str.

 ÚNMZ č. 68/99         o udělení autorizace Strojírenskému zkušebnímu ústavu, s. p., Brno, AO 202              str.

 ÚNMZ č. 69/99         o udělení autorizace Mendělově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, AO 209       str.

 ÚNMZ č. 70/99         o udělení autorizace Centru pro informace a testování obalů – CIMTO, s. p.,

Praha 4, AO 215                                                                                                       str.

 ÚNMZ č. 71/99         o udělení autorizace Výzkumnému ústavu pozemních staveb – Certifikační

společnosti, s.r.o., Praha 10, AO 227                                                             str.

 ÚNMZ č. 72/99   o udělení autorizace Zkušebnímu ústavu lehkého průmyslu, s. p.,

České Budějovice, AO 246                                                                           str.

 ÚNMZ č. 73/99   o udělení autorizace Fyzikálně technickému zkušebnímu ústavu, s. p.,

Ostrava-Radvanice, AO 210                                                                         str.

 ÚNMZ č. 74/99         o udělení autorizace Vojenskému technickému ústavu pozemního vojska,

Vyškov, AO 240                                                                                                       str.

 ÚNMZ č. 75/99         o udělení autorizace Vojenskému technickému ústavu pozemního vojska,

Vyškov, AO 240                                                                                                       str.

 ÚNMZ č. 80/99   o udělení autorizace Strojírenskému zkušebnímu ústavu, s. p., Brno, AO 202                       str.

 ÚNMZ č. 81/99   o udělení autorizace Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce Praha, AO 235                        str.

Oddíl 4. Akreditace.

 ČIA č. 12/99  o vydání osvědčení o akreditaci a o ukončení platnosti osvědčení o akreditaci             str.

Oddíl 5. Notifikace

 ÚNMZ č. 78/99         Informačního střediska WTO o notifikacích Členů Dohody mezi státy ESVO

                        a ČR a smluvních stran                                                                                   str.

Oddíl 6. Ostatní oznámení

 

ČÁST B – SDĚLENÍ

ČÁST C – PŘEVZATÉ  INFORMACE