Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček

Směrnice o bezpečnosti hraček stanoví bezpečnostní požadavky, které musí hračky splňovat, mají-li být uvedeny na trh v EU.
Evropská komise dne 5. října 2021 zveřejnila základní informace k revizi směrnice o bezpečnosti hraček (2009/48/ES) a časový rozvrh. K této výzvě k předložení informací můžete zasílat zpětnou vazbu. Váš příspěvek bude zohledněn při další práci na této iniciativě. Cílem této iniciativy je lépe chránit děti před riziky, které mohou být s hračkami spojeny, zejména před obsaženými chemickými látkami. Iniciativa navazuje na strategii pro udržitelnost chemických látek a z hodnocení stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených v roce 2020. Zároveň usiluje o posílení jednotného trhu s hračkami.
Výzva je otevřena do 2. listopadu 2021 a je zveřejněna na webových stránkách Komise: Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami a posílení jednotného trhu v daném odvětví – revize směrnice o bezpečnosti hraček (europa.eu)