ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Změna normalizačního nařízení

Kategorie: 

Dne 12. října 2022 CZPRES dosáhlo předběžné dohody na politickém trialogu nad revidovaným textem nařízení (EU) č. 1025/2012, o evropské normalizaci v gesci ÚNMZ, který se na projednávání návrhu podílel. Cílem návrhu tohoto nařízení je zajistit, aby v případě norem na žádost EK mohli hlasovací práva v rámci příslušné evropské normalizační organizace vykonávat pouze a výlučně zástupci národních normalizačních organizací ČS, států EHP a kandidátských zemí.

Více informací naleznete v tiskové zprávě Rady EU: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.