Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/2084 ze dne 24. listopadu 2021 o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, které zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, vydaly Evropský parlament a Rada (EU) své Rozhodnutí 2021/2084 ze dne 24. listopadu 2021 o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy.

Evropská partnerství v rámci pilíře II programu Horizont Evropa „Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu“ (pilíř II) by měla sehrát důležitou úlohu při dosahování strategických cílů Organizace spojených národů v oblasti udržitelného rozvoje, při dosahování závazků Unie podle Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, jakož i při uskutečňování přechodu k zelené a digitální Evropě.

Cílem tohoto rozhodnutí je zajistit účast Unie v metrologickém partnerství v zájmu podpory jeho obecných cílů, a to s využitím excelence národních metrologických institutů a specializovaných ústavů pro výzkum, která je nezbytná pro výzkum a vývoj špičkových metrologických řešení, přesahujících hranice jednotlivých států, a nelze je proto dosáhnout na vnitrostátní úrovni.

Vzhledem k tomu, že se správní struktura organizace EURAMET ukázala pro provádění dřívějších programů evropského metrologického výzkumu EMRP a EMPIR jako účinná a vysoce kvalitní, bude organizace EURAMET následně využívána pro provádění metrologického partnerství a bude spravovat finanční příspěvek Unie.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem 1.12. 2021.

Znění rozhodnutí zde.