Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

AO/OS/UNO - aktuální seznam k 6. 1. 2020

AO/OS/UNO - aktuální seznam k 6. 1. 2020

NV  = nařízení vlády, viz: Přehled nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb. 

                                      Přehled nařízení vlády k provedení zákona č. 90/2016 Sb.

 

AO/OS/UNO - aktuální seznam k 6. 1. 2020

AO 201  Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
(Electrotechnical Testing Institute, s. p.)
Pod lisem 129, 182 00 Praha 8 - Troja, (171 02 - doruč. číslo PSČ)
www.ezu.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1014
činnost oznámeného subjektu podle NV: 117/16
činnost notifikované osoby podle NV: 9/02+342/03+198/06,
54/15činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16

statutární zástupce: Zdeněk Vališ, M.A. ředitel, tel.: 284681905,
e-mail: 
director@ezu.cz

zástupce ředitele: Ing. Marcela Kůsová, tel.: 266104480

e-mail: mkusova@ezu.cz
zástupce pro posuzování shody: Ing. František Nekola, tel.: 266104333

e-mail: fnekola@ezu.cz
telefon ústředna: 266104111

fax: 284680037

 

AO 202  Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute)
Hudcova 56b, 621 00 Brno
www.szutest.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1015činnost oznámeného subjektu podle NV: 117/16, 119/2016, 122/16, 219/2016,činnost notifikované osoby podle NV: 9/02+342/03+198/06, 70/02,  21/03, 22/03, 25/03+126/04+42/06, 176/08+170/11+229/2012, 86/11, 208/11

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, č. 426/16, č. 425/16

činnost autorizované osoby podle NV: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05+215/16

činnost autorizované osoby podle vyhlášky: 358/16

činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16 (bod 3. 1. 2 a 3. 1. 3 přílohy č. 1)
statutární zástupce: Ing. Tomáš Hruška, ředitel, tel.: 541120100

e-mail: hruska@szutest.cz
zástupce: Ing. Aleš Onderek, tel.: 541120507, e-mail: onderek@szutest.cz

telefon ústředna: 541120111
fax: 541211225

e-mail: info@szutest.cz   

AO 204  Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Technical and Test Institute for Construction Prague)  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
www.tzus.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1020
činnost notifikované osoby podle NV: 9/02+342/03+198/06, 122/16, 86/11 
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11činnost autorizované osoby podle NV: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, ředitel, tel.: 286019418, 286887292, mob.: 720312664, e-mail:
safarik@tzus.cz

zástupce: Ing. Pavel Rubáš Ph. D., tel.: 417719026, mob.: 602115450

e-mail: rubas@tzus.cz

telefon ústředna: 286019400

fax: 286891393

AO 205  STAVCERT, zájmové sdružení právnických osob
(STAVCERT)
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7
www.stavcert.cz
Identifikační číslo notifikované osoby – 1517
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16

zástupce: Ing. Pavel Florian, tel.: 541218127, mob.: 602809761

e-mail: brno@stavcert.cz
fax: 220878741

e-mail: stavcert@stavcert.cz

AO 208  Silniční vývoj – ZDZ spol.s r.o.

(Road Research Institute – Testing of Traffic Signs)
Jílkova 76, 615 00  Brno
www.silvyvoj.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1388

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16

statutární zástupce: Ing. Irena Šašinková, CSc., jednatelka, tel.: 548424211
zástupce: Ing. Martin Tóth, MBA, tel.: 548424211
fax: 548424210

e-mail: svzdz@seznam.cz

AO 209  Mendelova univerzita v Brně
(Mendel University Brno)
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
Lesnická a dřevařská fakulta
K Cihelně 304
Louky

763 02 Zlín
www.zstv.cz
Identifikační číslo oznámeného subjektu – 1389
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16

statutární zástupce zřizovatele: prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD., rektorka MendelU

zplnomocněný zástupce: Ing. Miroslav Zapletal, vedoucí ZSTV, tel: 770193713, 606056342
e-mail: 
mira.zapletal@zstv.cz

e-mail: info@zstv.cz                               

AO 210  Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.
(
Physical - Technical Testing Institute)
Pikartská 7, 716 07 Ostrava – Radvanice
www.ftzu.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1026
činnost oznámeného subjektu podle NV: 116/16
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: JUDr. Ing. Robert Szurman, ředitel                         zástupce: Ing. Jan Pohludka                                                     

e-mail: pohludka@ftzu.cz

telefon ústředna: 596232715, 595223111
fax: 596232672

e-mail: ftzu@ftzu.cz

AO 211  TÜV SÜD Czech s.r.o. 

(TÜV SÜD Czech s. r. o.)

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

www.tuv-sud.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1017

činnost oznámeného subjektu podle NV: 117/16, 119/16, 122/16, 219/16
činnost notifikované osoby podle NV: 9/02+342/03+198/06, 70/02,  176/08+170/11+229/12, 208/11

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, č. 424/16

činnost autorizované osoby podle NV : 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05+215/16

činnost autorizované osoby podle vyhlášky: 358/16

činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/2016
statutární zástupce: Ing. Oleg Spružina, jednatel, tel.: 239046902, fax: 239046905,

e-mail: oleg.spruzina@tuv-sud.cz

Ing. Michaela Stružková, jednatel
zástupce: Ing. Jana Bačinová, tel.: 239046859, fax: 239046855,

e-mail: jana.bacinova@tuv-sud.czcertifikacniorgan@tuv-sud.cz    

telefon ústředna: 239046800
fax: 239046805

e-mail: info@tuv-sud.cz                        

AO 212  ITC, Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
www.csias.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1390
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Jiří Heš, předseda představenstva, tel.: 296374703,

Mgr. Jiří Heš, generální ředitel, tel. 557601613, 557104855

e-mail: director@itczlin.cz

zástupce: Ing. Vlastimil Kučera, PhD., tel.: 281017401

e-mail: v.kucera@csias.cz
telefon ústředna: 281017111

AO 214  VVUÚ, a.s.
(VVUU)
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanicewww.vvuu.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 
1019
činnost notifikované osoby podle NV: 97/16
činnost notifikované osoby podle NV: 21/03, 176/08+170/11+229/12

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 425/16
statutární zástupce: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., předseda představenstva,

tel.: 596 252 200,
e-mail: asistentka@vvuu.cz  

zástupce: Ing. Tomáš Dorazil, tel.: 596 252 268

e-mail: dorazilt@vvuu.cz
telefon ústředna: 596 252 111
fax: 596 232 098

e-mail: vvuu@vvuu.cz

AO 216  PAVUS, a.s.
(The Fire Institute Prague)

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosekwww.pavus.cz
Identifikační číslo notifikované osoby – 1391
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Jiří Studnička, předseda představenstva

ředitel PAVUS a.s.: Ing. Jaroslav Dufek, tel.: 286019586
ředitel pobočky Praha: Ing. Jaroslav Kopečný, tel.: 420 286 019 407, e-mail: kopecny@pavus.cz

telefon ústředna: 286019587
fax: 286019590

e-mail: mail@pavus.cz

AO 218  Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
(
Stone and Aggregate Testing Laboratory)
Husova 2274, 508 01 Hořice
www.zkk.czIdentifikační číslo notifikované osoby - 1392
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16

statutární zástupce: Mgr. Kateřina Krutilová, jednatelka, tel.: 493620177

zástupce: Ing. Miroslav Hörbe, jednatel, tel.: 493623478

fax: 493620178

e-mail: ao@zkk.cz

AO 219  Textilní zkušební ústav, s.p.
(
Textile Testing Institute)
Václavská 6, 658 41 Brno
www.tzu.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1021
činnost notifikované osoby podle NV: 21/03, 86/11
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, č. 425/16činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: RNDr. Pavel Malčík, ředitel, tel.: 543426724

e-mail: malcik@tzu.cz

telefon sekretariát: 543426712
zástupce: Ing. Petr Nasadil, tel.: 543426716

e-mail: nasadil@tzu.cz
telefon ústředna: 543426711, 543426718
fax: 543426742

AO 221 Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV
(Ministry of Interior – Fire Technical Institute)
Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřanyhttp://www.hzscr.cz/utvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-technicky-ustav-pozarni-ochrany.aspx
Identifikační číslo notifikované osoby - 1022
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel, tel.: 974819220

zástupce pro činnost AO: Ing. Ondřej Suchý, PhD., tel.: 950810102

ved. pracoviště autorizovaných výkonů: Ing. Vladislav Straka, tel. 950810117
telefon ústředna: 950810111

fax: 241762698

e-mail: tupo@tupo.izscr.cz

AO 222  Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
(Timber Institute s. e.)
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
www.vvud.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1393
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16statutární zástupce: Ing. Jitka Beránková, Ph.D., pověřená řízením ústavu,

tel.: 221773718, e-mail: berankova@vvud.cz

zástupce: Ing. Ludmila Kotenová, tel.: 221773718

e-mail: kotenova@vvud.cz

telefon ústředna: 221773711

fax: 224222844

e-mail: ao222@vvud.cz

AO 224  Institut pro testování a certifikaci, a.s.
(Institute for Testing and Certification, Inc.)
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 ZlínPracoviště Praha:

Zelený pruh 99/1560, 140 02 Praha 4 – Braník

www.itczlin.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1023
činnost oznámeného subjektu podle NV: 117/16, 219/16
činnost notifikované osoby podle NV: 21/03, 54/15, 56/15, 86/11
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11, č. 425/16

činnost autorizované osoby podle NV: 173/97+78/99+323/00+329/02+88/10, 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Jiří Heš, předseda představenstva, tel.: 296374703
fax: 296374772

e-mail: hes@itczlin.cz

generální ředitel: Mgr. Jiří Heš, tel.: 577601613

e-mail: director@itczlin.cz

zástupce: Ing. Pavel Vaněk, tel.: 577601621
telefon ústředna: 577601238

fax: 577104855

e-mail: certif@itczlin.cz                                                                           

AO 225 IKATES, s.r.o.
(IKATES, s. r. o.)

Tolstého 186, 415 03 Teplicewww.volny.cz/ikates/ikates.htm
Identifikační číslo notifikované osoby - 1394
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Lubomír Hnilička, jednatel
zástupce: Ing. Jiří Stránský                                                          

e-mail: ao225@volny.cz
telefon ústředna: 417503093
fax: 417502825

e-mail: ikates@volny.cz

AO 227  Výzkumný ústav pozemních staveb -  Certifikační společnost, s.r.o.
(Building Research Institute – Certification Company, Ltd.)
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
www.vups.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1516
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Lubomír Keim, CSc., jednatel, tel.: 281017242
e-mail: keim@vups.cz
telefon sekretariát: 281017216, 271751148
zástupce: Dana Školová, tel.: 281 017 245, e-mail:
d.skolova@vups.cz

telefon ústředna: 281017111

fax: 281017241

e-mail: info@vups.cz

AO 235  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
(
Occupational Safety Research Institute)
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
www.vubp.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1024
činnost notifikované osoby podle NV: 21/03
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 425/16
statutární zástupce: PhDr. David Michalík, Ph.D., ředitel, tel.: 221015844
e-mail: michalik@vubp-praha.cz
zástupce: Ing. Karel Škréta, tel.: 221015827, 224211426,

e-mail: skreta@vubp-praha.cz
telefon ústředna: 221015811

fax: 224238550, 222242394

e-mail: ao235@vubp-praha.cz

AO 238  QUALIFORM, a.s.
(QUALIFORM, a. s.)

Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy
www.qualiform.cz
Identifikační číslo notifikované osoby – 1544
činnost oznámeného subjektu podle NV: 219/16
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Michal Šenkýř, statutární ředitel, 

mobil: +420 606 660 977

e-mail: reditel@qualiform.cz

zástupce: Ing. Alan Malec, tel.: 547422516, mobil: 606618515

e-mail: malec@qualiform.cz
telefon ústředna: 547422511

e-mail: info@qualiform.cz

AO 242  Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
(Brown Coal Research Institute)
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
www.vuhu.cz
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16statutární zástupce: Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel, tel.: 476208601
e-mail: 
psvoboda@vuhu.cz
zástupce: Bc. Drahoslava Svobodová, tel.: 702210133telefon sekretariát: 476208602

fax: 476706948

e-mail: svobodova@vuhu.cz

AO 248 TŰV NORD Czech, s.r.o.
(TŰV NORD Czech )

Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Libeň
www.tuev-nord.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1221
činnost oznámeného subjektu podle NV: 119/16, 219/16
činnost notifikované osoby podle NV: 208/11
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11činnost autorizované osoby podle vyhlášky 358/16

činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16
statutární zástupce: Ing. Jan Weinfurt, jednatel, tel.: 296587260

e-mail: weinfurt@tuev-nord.cz

zástupce: Ing. Daniel Jarchovský, tel.: 702127992

e-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz 

telefon ústředna: 296587201-9

fax: 296587240

e-mail: tuev-nord@tuev-nord.cz

AO 250 Český metrologický institut
(Czech Metrology Institute)
Okružní 31, 638 00 Brno
www.cmi.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1383
činnost oznámeného subjektu podle NV: 120/16, 121/16, 426/16
statutární zástupce: RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel, tel.: 545555101
e-mail: 
pklenovsky@cmi.cz
zástupce: Ing. Jindřich Pošvář, tel.: 545555103
telefon ústředna: 545555111
fax: 548523049
e-mail: cmi@cmi.cz
AO 251 Technické laboratoře Opava, a.s.
(Technical Laboratories Opava)
Těšínská 2962/79B, 746 41 Opava
www.tlo.czIdentifikační číslo notifikované osoby - 1384
činnost notifikované osoby podle NV: 176/08+170/11+229/12
činnost oznámeného subjektu podle NV: 122/16
statutární zástupce: Ing. Petr Fuxa, ředitel
e-mail: 
petr.fuxa@tlo.cz
zástupce: Jan Klos
telefon ústředna: 553759840
fax: 553759845
AO 254 SILMOS-Q s.r.o.
(SILMOS-Q)
Křižíkova 70, 612 00 Brno
www.silmos-q.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1951
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/16
statutární zástupce: Ing. Pavel Brychta, jednatel, mob.: 602217224,
e-mail: pavel.brychta@silmos-q.cz
zástupce 1: Ing. Milan Slavíček, mob.: 602217293,

e-mail: milan.slavicek@silmos-q.cz
zástupce 2: Ing. Ivo Dušek, mob.: 606703732,

e-mail: ivo.dusek@silmos-q.cz

tel.: 541633291 i fax

e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

AO 255  Státní zkušebna strojů, a.s
(The Government Testing Laboratory of Machines, joint-stock company)
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy
www.statnizkusebna.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1016
činnost notifikované osoby podle NV: 9/02+342/03+198/06, 176/08+170/11+229/12
statutární zástupce: předseda představenstva
ředitel: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, tel.: 235018235
zástupce: Ing. Ivan Čermák, tel.: 235018238
telefon ústředna: 235018276
fax: 235315226

e-mail: info@statnizkusebna.cz

AO 258 Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
(Railway Research Institute, j.s.c.)
Praha 4, Braník, Novodvorská 1698, PSČ 142 01
www.cdvuz.cz
Identifikační číslo notifikované osoby - 1714
činnost notifikované osoby podle NV: 133/05+371/07+289/10+88/12
statutární zástupce: Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel, tel. 972 223 401, e-mail:
PotuckovaB@cdvuz.czzástupce: Ing. Ondřej Fanta, Ph.D.,  člen představenstva, technický ředitel, vedoucí autorizované osoby,tel. 972223411, e-mail: fantaO@cdvuz.cz

ID DS: m37gziu

            

                            

AO 259 TÜV AUSTRIA CZECH spol.s r.o.
(Integrated Technical Inspection)
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník
www.itiv.cz
Identifikační číslo notifikované osoby – 1735
činnost oznámeného subjektu podle NV: 219/16
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011statutární zástupce: Ing. František Kozubík, jednatel,

e-mail: kozubik@itiv.cz
fax: 296374855 <font?> </font?>all 296374855 with 3CX Click to Call"> 296374855 <font?> </font?>all 296374855 with 3CX Click to Call"> 296374855 <font?> </font?>all 296374855 with 3CX Click to Call"> 296374855 <font?> </font?>all 296374855 with 3CX Click to Call"> 296374855 <font?> </font?>all 296374855 with 3CX Click to Call"> 296374855 <font?> </font?>851" title="Call 296374851 with 3CX Click to Call"> 296374851with 3CX Click to Call"> 296374851ith 3CX Click to Call"> 296374851with 3CX Click to Call"> 296374851
fax: 296374855

e-mail: pha@itiv.cz

AO 260 Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava

(VŠB-Technical University of Ostrava)
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

https://www.vsb.cz 

Identifikační číslo notifikované osoby – 2078

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle NV: 163/02+312/05+215/2016
Statutární zástupce: Ing. Karel Borovec

Pověřený kontaktní pracovník: Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
tel.: +420 597 323 847, +420 603 565 924
Email : 
jan.kolonicny@vsb.cz 

 

AO 262 Československý Lloyd spol.s r.o.

(The Czechoslovak Lloyd Company)

Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

www.cslloyd.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2371

činnost oznámeného subjektu podle NV: 96/16

statutární zástupce: Ing. Jiří Dynybyl, MBA, jednatel

tel.: 777767700

e-mail: dynybyl@cslloyd.cz

zástupce: Ing. Jiří Tomáš, tel.: 777767707
e-mail: 
tomas@cslloyd
telefon ústředna: 222311416
e-mail: cslloyd@cslloyd.cz

AO 263 TESYDO, s.r.o.

(Tesydo, Ltd.)

Mariánské náměstí, 617/1, 617 00 Brno

www.tesydo.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2378

činnost oznámeného subjektu podle NV: 219/16, 119/16

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16
statutární zástupce: Ing. Vladimír Kudělka, Ph. D., jednatel

tel.: 511188901, 603474225

e-mail: kudelka@tesydo.cz

zástupce: Ing. Zdeněk Balej, tel.: 603277898

telefon ústředna: 511188901

fax: 511 188 910

AO 264 RAILTEST, a.s.

(RAILTEST JsC)

Dělnická 1408/29, 40502 Děčín VI

www.railtest.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2420

činnost notifikované osoby podle NV: 208/11

statutární zástupce: Ing. Jan Zemčík, statutární ředitel, tel.: 736506098

e-mail: j.zemcik@railtest.cz

telefon ústředna: 412598225

fax: 412598221

AO 265 LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

(LL-C (Certification) Czech Republic a. s.)

Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8 - Karlín

www.ll-c.cz

Identifikační číslo oznámeného subjektu – 2435

činnost notifikované osoby podle NV: 176/08+170/11+229/12 

činnost oznámeného subjektu podle NV 219

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

statutární zástupce: Ing. Lukáš Holub, statutární ředitel, tel. 274778240, mobil: 777937097

zástupce: Ing. Lukáš Turza, tel.: 222315220, mobil: 777900594

e-mail: lukas.turza@ll-c.cz

telefon ústředna: 274778240

e-mail: office@ll-c.cz

fax: 222315345

AO 266 Vojenský technický ústav, s.p. 

(Military Technical Institute, state enterprise)

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

www.vtusp.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2452

činnost notifikované osoby podle NV: 21/03, 117/16, 266/09, 345/16 

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 425/16

statutární zástupce: Mgr. Jiří Protiva, pověřený řízením, tel.: 910105100

zástupce pro posuzování shody: Ing. Ján Dzurenda, tel.: 910105510 

e-mail: jan.dzurenda@vtusp.cz

telefon ústředna: 910105111

e-mail: info@vtusp.cz

fax: 910105199

Odštěpný závod VTÚPV

zástupce: Ing. Jaroslav Štrupl, vedoucí odštěpného závodu VTÚPV, tel. 910105500,

e-mail: jaroslav.strupl@vtusp.cz

kontaktní osoba: Ing. Milan Bezděk, tel.: 910105517, e-mail: milan.bezdek@vtusp.cz

Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

tel.: 910105510, fax: 910105499

 

AO 267 Český svářečský ústav, s.r.o 

(Czech Welding Institute)

Areál VSB-TU Ostrava, 17. listopadu 2172/1570833 Ostrava-Poruba (dle OR)

adresa provozovny společnosti: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky

www.csuostrava.eu

Identifikační číslo notifikované osoby – 2498

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

činnost autorizované osoby podle vyhlášky 358/16

statutární zástupce: Doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc., jednatel, tel. +420 606 711 168

e-mail: drahomir.schwarz@csuostrava.eu

zástupce: Ing. Pavel Sonnek, Ph. D., tel. +420 775 573 692, e-mail: pavel.sonnek@csuostrava.eu

 

ID DS: sn8xkf5

 

AO 268 České vysoké učení technické v Praze
(Czech Technical University in Prague)
Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6-Dejvice
http://cov.fd.cvut.cz/Identifikační číslo notifikované osoby - 2601činnost notifikované osoby podle NV: 133/05+371/07+289/10+88/12
rektor: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

vedoucí autorizované osoby: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D., telefon: +420 2 2435 9555

e-mail: leso@fd.cvut.cz

 

AO 269

TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.

 

(TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.)

Pekařská 621/7, Jinonice, 155 00 Praha 5

www.tuv.com

Identifikační číslo notifikované osoby - 2595

činnost oznámeného subjektu podle NV: 219/16
činnost notifikované osoby podle NV: 208/11

činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11

statutární zástupce: Ing. Petr Polášek, jednatel, tel.: 224 210 608

e-mail: petr.polasek@cz.tuv.com

zástupce: Ing. Radovan Svoboda, tel.: 224 210 608

e-mail: radovan.svoboda@cz.tuv.com

telefon ústředna: 224 210 608

e-mail: office@cz.tuv.com

 

OZNÁMENÉ SUBJEKTY které nejsou autorizovanou osobou a nejsou uvedeny výše 
OS 2231  

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

 

(Czech Proof House for Arms and Ammunition)

Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3

www.cuzzs.cz

činnost oznámeného subjektu podle zákona č. 206/2015 Sb.

statutární zástupce: Ing. Milan Kukla, předseda, tel.: 284 081 824

e-mail: kukla@cuzzs.cz

zástupce: Ing. Gabriel Ročkai, tel.: 284 081 831

e-mail: rockai@cuzzs.cz

telefon ústředna: 284 081 834

fax. 284 081 838

e-mail: podatelna@cuzzs.cz

Identifikátor datové schránky: j2zaatn

OS 2497 Česká svářečská společnost ANB
(Czech Welding Society ANB)

Velflíkova 4, 160 75  Praha 6
www.cws-anb.czčinnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011statutární zástupce: Ing. Václav Minařík, CSc., ředitel exekutivy, tel.: 224310394
telefon ústředna: 224315589

fax: 224310406
e-mail: 
cws-anb@cws-anb.cz

OS 2570 DOM-ZO 13, s.r.o.
(DOM-ZO 13, s.r.o.)

Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová
www.domzo13.cz
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011činnost oznámeného subjektu podle NV: 119/16, 219/16 (bod 3. 1. 2 přílohy č. 1)
statutární zástupci:
Ing. Miloslav Musil, ředitel společnosti, jednatel, tel. 222364571, mobil: 605850383

e-mail: musil@domzo13.cz

Ing. Jaroslav Doležal, jednatel, tel.: 465531720, e-mail: dolezal@domzo13.cz

tel.: +420 465 531 720

e-mail: ti@domzo13.cz

OS 2693 HEATEST, s. r. o.

(HEATEST)
Býkev 84, 276 01 Mělník
www.heatest.cz

info@heatest.cz
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

statutární zástupce:

Ing. Tomáš Langer, jednatel, mobil: +420 605 247 353

e-mail: tomas.langer@heatest.cz 

telefon ústředna: 737 284 443

UZNANÉ NEZÁVISLÉ ORGANIZACE
Česká svářečská společnost ANB
(Czech Welding Society ANB)

Velflíkova 4, 160 75  Praha 6
www.cws-anb.cz
činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16 (bod 3. 1. 2 přílohy č. 1)
statutární zástupce: Ing. Václav Minařík, CSc., ředitel exekutivy, tel.: 224310394
telefon ústředna: 224315589
fax: 224310406
e-mail: 
cws-anb@cws-anb.cz
Certifikační sdružení pro personál
(Association for Personnel Certification)

Areál VÚ Běchovice, Podnikatelská 545, 190 11  Praha 9
www.apccz.cz
činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 3 přílohy č. 1)statutární zástupce: Josef Holec, předseda Správní rady, e-mail: holec@apccz.czředitelka: Ing. Jana Vrbová, tel: +420 246 061 398, +420 733 507 779, e-maíl: vrbova@apccz.cz

telefon ústředna: 246061395

fax: 246061399

e-mail: apc@apccz.cz

TDS Brno - Sekce materiálů a svařování, p. s.
(TDS-SMS)U vlečky 29/5, 617 00 Brnowww.tdssms.cz

činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 2. a  3. 1. 3 přílohy č. 1)

statutární zástupce: Ing. Lucie Zapletalová

vedoucí certifikačního orgánu: Ing. Petr Sláma

tel.: +420 545 423 047; +420 604 223 010, e-mail: slama@tdssms.cz

fax.: 545 423 049

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute)
činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 3 přílohy č. 1)
viz AO 202
TÜV SÜD Czech s.r.o. 

(TÜV SÜD Czech s. r. o.)

činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 3 přílohy č. 1)
viz AO 211

TŰV NORD Czech, s.r.o.
(TŰV NORD Czech )

činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 3 přílohy č. 1)
viz AO 248
TESYDO, s.r.o.

(Tesydo, Ltd.)

činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 3 přílohy č. 1)
viz AO 263

DOM-ZO 13, s.r.o.
(DOM-ZO 13, s.r.o.)

činnost uznané nezávislé organizace podle NV:  219/16 (bod 3. 1. 2. a  3. 1. 3 přílohy č. 1)viz OS 2570