Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Česká svářečská společnost ANB

Česká svářečská společnost ANB
(Czech Welding Society ANB)
Velflíkova 4, 160 75  Praha 6
www.cws-anb.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2497
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16 (bod 3. 1. 2. přílohy č. 1)

statutární zástupce: Ing. Václav Minařík, CSc., ředitel exekutivy, tel.: 224 310 394

telefon ústředna: 224 315 589
fax: 224 310 406
e-mail: cws-anb@cws-anb.cz