Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Československý Lloyd spol.s r.o.

Československý Lloyd spol.s r.o.
(The Czechoslovak Lloyd Company)
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
www.cslloyd.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2371
činnost oznámeného subjektu podle NV: 96/16

statutární zástupce: Ing. Jiří Dynybyl, MBA, jednatel, tel.: 777 767 700, e-mail: dynybyl@cslloyd.cz
zástupce: Ing. Jiří Tomáš, tel.: 777 767 707, e-mail: tomas@cslloyd.cz

telefon ústředna: 222 311 416
e-mail: cslloyd@cslloyd.cz