Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Český metrologický institut

Český metrologický institut
(Czech Metrology Institute)
Okružní 31, 638 00 Brno
www.cmi.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1383
činnost oznámeného subjektu podle NV: 120/16, 121/16, 426/16

statutární zástupce: doc. RNDr. Jiří Tesař PhD., generální ředitel, tel.: 545 555 101, e-mail: jtesar@cmi.cz
zástupce: Ing. František Staněk Ph.D., tel.: 545 555 103

telefon ústředna: 545 555 111
fax: 548 523 049
e-mail: cmi@cmi.cz