Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Český svářečský ústav, s.r.o

Český svářečský ústav, s.r.o 
(Czech Welding Institute)
Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava – Kunčičky
www.csuostrava.eu

Identifikační číslo notifikované osoby – 2498
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle vyhlášky 358/16

statutární zástupce: Doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc., jednatel, tel. +420 606 711 168, e-mail: drahomir.schwarz@csuostrava.eu
zástupce: Ing. Pavel Sonnek, Ph. D., tel. +420 775 573 692, e-mail: pavel.sonnek@csuostrava.eu

ID DS: sn8xkf5