Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

IKATES, s.r.o.
(IKATES, s. r. o.)

Tolstého 186, 415 03 Teplice
http://www.ikates.cz/

Identifikační číslo notifikované osoby – 1394
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce: Ing. Lubomír Hnilička, jednatel
zástupce: Ing. Jiří Stránský,
e-mail: ao225@volny.cz

telefon ústředna: 417 503 093
fax: 417 502 825
e-mail: ikates@volny.cz