Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně
(Mendel University Brno)
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Lesnická a dřevařská fakulta
K Cihelně 304 Louky, 763 02 Zlín
www.zstv.cz

Identifikační číslo oznámeného subjektu – 1389
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce zřizovatele: prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD., rektorka MendelU
zplnomocněný zástupce: Ing. Petr Sláčík, vedoucí ZSTV, tel: 770 139 713, 739 555 328, e-mail: petr.slacik@zstv.cz

e-mail: info@zstv.cz