Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV

Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Technický ústav požární ochrany MV
(Ministry of Interior – Fire Technical Institute)

Písková 42, 143 01 Praha 4 – Modřany
http://www.hzscr.cz/utvary-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-technicky-ustav-pozarni-ochrany.aspx

Identifikační číslo notifikované osoby – 1022
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 173/97 (+174/98+78/99+323/00+329/02+88/10+450/16), 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce: genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, generální ředitel, tel.: +420 950 819 230
zástupce pro činnost AO: Ing. Ondřej Suchý, PhD., tel.: 950 810 102
ved. pracoviště autorizovaných výkonů: Ing. Vladislav Straka, tel. 950 810 117

telefon ústředna: 950 810 111
fax: 241 762 698,
e-mail: tupo@tupo.izscr.cz