Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

PAVUS, a.s.
(The Fire Institute Prague)

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 – Prosek
www.pavus.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1391
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 173/97 (+174/98+78/99+323/00+329/02+88/10+450/16), 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce: Ing. Jiří Studnička, předseda představenstva
výkonný ředitel PAVUS a.s.: Ing. Jan Tripes, tel.: 286 019 586, e-mail: tripes@pavus.cz
vedoucí pobočky Praha - 1: Ing. Jaroslav Kopečný, tel.: 420 286 019 407, e-mail: kopecny@pavus.cz

telefon ústředna: 286 019 587
fax: 286 019 590
e-mail: mail@pavus.cz