Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Státní zkušebna strojů, a.s

Státní zkušebna strojů, a.s
(The Government Testing Laboratory of Machines, joint-stock company)
Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy
www.statnizkusebna.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1016
činnost notifikované osoby podle NV: 9/02 (+342/03+198/06), 176/08 (+170/11+229/12+320/17)

statutární zástupce: předseda představenstva, ředitel: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, tel.: 235 018 235
zástupce: Ing. Ivan Čermák, tel.: 235 018 238

telefon ústředna: 235 018 276
fax: 235 315 226,
e-mail: info@statnizkusebna.cz