Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute)
Hudcova 56b, 621 00 Brno
www.szutest.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1015
činnost oznámeného subjektu podle NV: 117/16, 119/16, 122/16, 219/16
činnost notifikované osoby podle NV: 9/02 (+342/03+198/06), 25/03 (+126/04+42/06), 176/08 (+170/11+229/12+320/17), 86/11 (+24/13+339/13+151/15+97/17+86/18+222/19), 208/11
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  305/11, 426/16, 425/16
činnost autorizované osoby podle NV: 173/97 (+174/98+78/99+323/00+329/02+88/10+450/16), 163/02 (+312/05+215/16)
činnost autorizované osoby podle vyhlášky: 358/16
činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16 (bod 3. 1. 2 a 3. 1. 3 přílohy č. 1)

statutární zástupce: Ing. Tomáš Hruška, ředitel, tel.: 541 120 100 e-mail: hruska@szutest.cz
zástupce: Ing. Aleš Onderek, tel.: 541 120 507, e-mail: onderek@szutest.cz

telefon ústředna: 541 120 111
fax: 541 211 225
e-mail: info@szutest.cz