Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

TESYDO, s.r.o.
(Tesydo, Ltd.)
Mariánské náměstí, 617/1, 617 00 Brno
www.tesydo.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2378
činnost oznámeného subjektu podle NV: 219/16, 119/16
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost uznané nezávislé organizace podle NV: 219/16 (bod 3. 1. 2 a 3. 1. 3 přílohy č. 1)

statutární zástupce: Ing. Vladimír Kudělka, Ph. D., jednatel, tel.: 511 188 901, 603 474 225, e-mail: kudelka@tesydo.cz
zástupce: Ing. Zdeněk Balej, tel.: 603 277 898

telefon ústředna: 511 188 901
fax: 511 188 910