Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

VVUÚ, a.s.
(VVUU)
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice
www.vvuu.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1019
činnost notifikované osoby podle NV: 97/16
činnost notifikované osoby podle NV: 176/08 (+170/11+229/12+312/17)
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 425/16

statutární zástupce: doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D., předseda představenstva,tel.: 596 252 200,e-mail: asistentka@vvuu.cz
zástupce: Ing. Tomáš Dorazil, tel.: 596 252 268, e-mail: dorazilt@vvuu.cz

telefon ústředna: 596 252 111
fax: 596 232 098
e-mail: vvuu@vvuu.cz