Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava
(VŠB-Technical University of Ostrava)
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
https://www.vsb.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 2078
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02 (+312/05+215/16)

Statutární zástupce: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., tel.: +420 597 325 279, e-mail: vaclav.snasel@vsb.cz
Pověřený kontaktní pracovník: Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
tel.: +420 597 323 847, +420 603 565 924
Email: jan.kolonicny@vsb.cz