Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
(Timber Institute s. e.)
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
www.vvud.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1393
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce: Ing. Jitka Beránková, Ph.D., pověřená řízením ústavu,tel.: 221 773 718, e-mail: berankova@vvud.cz
zástupce: Ing. Ludmila Kotenová, tel.: 221 773 718, e-mail: kotenova@vvud.cz

telefon ústředna: 221 773 711,
fax: 224 222 844,
e-mail: ao222@vvud.cz