Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
(Occupational Safety Research Institute)
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
www.vubp.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1024
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 425/16

statutární zástupce: PhDr. David Michalík, Ph.D., ředitel, tel.: 221 015 844, e-mail: michalik@vubp-praha.cz
zástupce: Ing. Karel Škréta, tel.: 221 015 827, 224 211 426, e-mail: skreta@vubp-praha.cz

telefon ústředna: 221 015 811,
fax: 224 238 550, 222 242 394,
e-mail: ao235@vubp-praha.cz