Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Výzkumný ústav pozemních staveb –  Certifikační společnost, s.r.o.

Výzkumný ústav pozemních staveb –  Certifikační společnost, s.r.o.
(Building Research Institute – Certification Company, Ltd.)
Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
www.vups.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1516
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce: Ing. Lubomír Keim, CSc., jednatel, tel.: 281 017 242, e-mail: l.keim@vups.cz 
telefon sekretariát: 281 017 216, 271 751 148
zástupce: Dana Školová, tel.: 281 017 245, e-mail: d.skolova@vups.cz

telefon ústředna: 281 017 111, fax: 281 017 241,
e-mail: info@vups.cz