Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
(Stone and Aggregate Testing Laboratory)
Husova 2274, 508 01 Hořice
www.zkk.cz

Identifikační číslo notifikované osoby – 1392
činnost oznámeného subjektu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/11
činnost autorizované osoby podle NV: 163/02 (+312/05+215/16)

statutární zástupce: Mgr. Kateřina Krutilová, jednatelka, tel.: 493 620 177
zástupce: Ing. Miroslav Hörbe, jednatel, tel.: 493 623 478

fax: 493 620 178
e-mail: ao@zkk.cz