ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise. Transpozice tech. předpisů_archiv 2006-2022 (DOCX; 53 kB) Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

02.01.2023

4177

2728

15

30

22

8

0

01.02.2023

4183

2732

14

33

26

7

0

01.03.2023

4186

2732

15

34

27

7

0

03.04.2023

4188

2736

13

34

28

6

0

28.04.2023

4188

2740

12

31

27

4

0
01.06.2023

4189

2740

12

32

27

5

1
30.06.2023

4194

2744

12

34

27

7

1
31.07.2023

4196

2748

11

32

26

6

1
31.08.2023

4197

2749

13

30

24

6

1
2.10.2023

4197

2753

12

27

22

5

0
31.10.2023

4201

2755

10

31

26

5

0

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 31.10. 2023): -

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky - veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Hledáme řešení s Vámi, obraťte se na nás

V Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pracuje tým zkušených odborníků, který Vám pomůže s řešením problémů a požadavků.