Přejít na hlavní obsah
ÚNMZ - logo

Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Transpozice tech. předpisů_archiv 2006-2023 (DOCX;  56 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

02.01.2024

4206

2752

10

34

24

10

0
01.02.2024

4211

2756

8

36

25

11

0
01.03.2024

4215

2760

5

38

29

9

0
02.04.2024

4217

2761

5

39

31

8

0
02.05.2024

4220

2764

7

37

26

5

0

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 02.05.2024): -

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky - veřejně přístupný seznam směrnic EU.