Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

archiv – tabulka 2006 – 2019(DOCX; 34 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

06.01.2020

4076

2641

8

67

59

 8

0

04.02.2020

4082

2644

8

69

59

7

2

     04.03.2020

4084

2646

11

68

57

8

2

     07.04.2020

4094

2649

11

75

62

13

4

     05.05.2020

4095

2628

14

70

59

11

2

     01.06.2020

4096

2630

16

66

54

12

3

01.07.2020

4098

2624

17

67

53

14

3

03.08.2020

4099

2625

17

67

49

18

3

01.09.2020

4101

2631

15

65

50

15

1

01.10.2020

4102

2634

15

63

50

13

1

02.11.2020

4102

2637

15

58

49

9

1

01.12.2020

4105

2638

17

58

51

7

1

04.01.2021

4108

2638

18

59

48

11

1

01.02.2021

4112

2638

19

61

52

9

1

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 01. 02. 2021):

ÚNMZ: 32019L1258

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky – veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.