Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Transpozice tech. předpisů_archiv 2006-2022 (DOCX; 53 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

03.01.2022

4141

2669

27

46

34

12

1

01.02.2022

4142

2675

27

40

28

12

1

01.03.2022

4142

2675

29

39

27

12

1

01.04.2022

4157

2679

28

51

42

9

1

02.05.2022

4160

2682

26

53

41

12

1

01.06.2022

4161

2691

21

47

38

9

1

01.07.2022

4161

2691

20

37

30

8

1

29.08.2022

4166

2691

21

39

29

9

1

02.09.2022

4166

2710

19

36

27

9

1

03.10.2022

4166

2720

21

24

16

8

0

01.11.2022

4170

2721

21

27

18

9

0

01.12.2022

4173

2722

18

30

22

8

0

02.01.2023

4177

2728

15

30

22

8

0

01.02.2023

4183

2732

14

33

26

7

0

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 01. 02. 2023): –

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky – veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.