Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Transpozice tech. předpisů_archiv 2006-2020 (DOCX; 35 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

04.01.2021

4108

2638

18

59

48

11

1

01.02.2021

4112

2638

19

61

52

9

1

02.03.2021

4112

2644

18

56

47

9

1

01.04.2021

4114

2646

17

57

49

8

1

03.05.2021

4116

2650

16

56

46

10

2

01.06.2021

4118

2654

16

54

43

11

1

01.07.2021

4121

2655

16

56

43

13

1

30.07.2021

4123

2658

20

50

36

14

0

01.09.2021

4130

2662

24

49

39

10

1

01.10.2021

4130

2663

25

47

38

9

1

01.11.2021

4132

2664

24

45

38

7

1

01.12.2021

4134

2668

26

41

35

6

1

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 01. 12. 2021):

Ministerstvo pro místní rozvoj 32019L1161

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky – veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.