Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Transpozice tech. předpisů_archiv 2006-2021 (DOCX; 51 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

03.01.2022

4141

2669

27

46

34

12

1

01.02.2022

4142

2675

27

40

28

12

1

01.03.2022

4142

2675

29

39

27

12

1

01.04.2022

4157

2679

28

51

42

9

1

02.05.2022

4160

2682

26

53

41

12

1

01.06.2022

4161

2691

21

47

38

9

1

01.07.2022

4161

2691

20

37

30

8

1

29.08.2022

4166

2691

21

39

29

9

1

02.09.2022

4166

2710

19

36

27

9

1

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 02. 09. 2022):

Ministerstvo pro místní rozvoj 32019L1161

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky – veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.