Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Transpozice tech. předpisů_archiv 2006-2022 (DOCX; 53 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

K datu

Směrnic celkem

Notifikace

Úplná

Částečná

Chybí

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

Z toho TP

02.01.2023

4177

2728

15

30

22

8

0

01.02.2023

4183

2732

14

33

26

7

0

01.03.2023

4186

2732

15

34

27

7

0

03.04.2023

4188

2736

13

34

28

6

0

28.04.2023

4188

2740

12

31

27

4

0
01.06.2023

4189

2740

12

32

27

5

1

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 01. 06. 2023):

Ministerstvo životního prostředí (32023L0544)

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky – veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Dejte nám vědět

Spojte se s námi – ozveme se Vám co nejdříve.

PODPORA ›

Je tu mnoho k prozkoumání

Navštivte další části našeho webu a dozvíte se mnoho dalšího.