Členství v mezinárodních organizacích

ÚNMZ, jako národní normalizační orgán je plnoprávným členem

  • Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO),

         Strategie ISO 2016-2020 (pdf v českém jazyce)

         ISO Strategy 2016-2020 (pdf v anglickém jazyce)

  • Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC),
  • Evropského výboru pro normalizaci (CEN),
  • Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC).

Zabezpečuje úkoly národní normalizační organizace v Evropském ústavu pro telekomunikační normy (ETSI).

Hlavním cílem těchto organizací je přispívat tvorbou mezinárodních nebo evropských norem, které jsou dobrovolné, k odstraňování technických překážek obchodu. Prostřednictvím ÚNMZ se čeští odborníci podílejí v pracovních orgánech těchto organizací na tvorbě mezinárodních a evropských norem.

ITU

 

 

Copyright 2018 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti